12 Mei 2024, 20:49

Untuk mendapatkan maklumat terkini, ikuti kami melalui Telegram

Langgan Sekarang

Pelancaran Malaysia Artificial Intelligence Nexus (MY AI NEXUS) baru-baru ini oleh Perdana Menteri, Yang Amat Berhormat Dato’ Seri Anwar Ibrahim menjadi suatu langkah penting yang berdaya saing dan terhadapan untuk melengkapi aspirasi teknologi negara pada masa akan datang. Inisiatif ini menandakan dan membuka pendekatan menyeluruh untuk menyepadukan teknologi kecerdasan buatan (AI) ke dalam pelbagai aspek kemasyarakatan di Malaysia, sekali gus memacu negara ke arah masa hadapan yang didorong dan dianjakkan oleh teknologi automasi pintar.

Penulis sebagai ahli akademik yang terlibat secara langsung dalam memupuk ekosistem teknologi AI yang teguh mendapati bahawa inisiatif ini merupakan pembangunan yang menjanjikan kelebihan yang besar dan berpotensi mengenal pasti kelemahan yang memerlukan pertimbangan yang teliti daripada semua pihak.

Membina Ekosistem Teknologi AI yang Mampan

Inisiatif MY AI NEXUS cenderung dalam mengutamakan penciptaan ekosistem teknologi AI yang mampan. Hal ini termasuklah pelaburan penting dalam bidang pendidikan dan latihan dalam memupuk tenaga kerja mahir yang berkemampuan membangun, mencipta dan menggunakan teknologi AI dengan berkesan.

Penubuhan Fakulti Kepintaran Buatan di Universiti Teknologi Malaysia merupakan langkah pertama yang patut dipuji. Fakulti ini akan bertanggungjawab dalam menyediakan pelajar dengan pengetahuan khusus dan kemahiran praktikal yang diperlukan dalam teknologi AI, sekali gus memacu serta merealisasikan teknologi ini untuk berkembang maju pada masa hadapan. Dengan rangkuman Pelan Hala Tuju Bakat AI 2024–2030, inisiatif ini menawarkan rangka kerja yang menjanjikan peningkatan kemahiran profesional yang sedia ada dan menarik bakat luar negara yang berkemahiran dalam teknologi AI untuk bersama-sama memacu insiatif ini kelak.

Dengan terwujudnya satu ekosistem yang melibatkan kerjasama antara universiti, institusi penyelidikan, industri swasta dan agensi kerajaan, inisiatif ini dilihat sebagai cabaran penting dan berpotensi besar buat Malaysian Artificial Intelligence Consortium (MAIC). MAIC dilihat dapat memainkan peranan dalam merapatkan jurang kemajuan teori dan praktikal yang sedia ada.

Di samping itu, MAIC juga dilihat sebagai pemudah cara dalam jalinan pertukaran pengetahuan, projek penyelidikan bersama dan pemindahan teknologi. Persekitaran kerjasama ini akan menjadi inisiatif penting dalam memupuk inovasi dan memastikan pembangunan teknologi AI ini memenuhi keperluan dan cabaran masyarakat di Malaysia.

Sebagai contohnya, bayangkan pada masa hadapan, majoriti ladang di Malaysia menggunakan teknologi AIpowered sensor bagi memantau kelembapan tanah dan tahap nutriennya. Satu aplikasi berteknologi AI pula digunakan untuk menganalisis corak cuaca dan meramalkan hasil tanaman dalam mengoptimumkan jadual penanaman dan meminimumkan kerugian. Kesemua data ini boleh diperoleh dan disatukan melalui algoritma yang dipacu dengan teknologi AI.

Selain itu, teknologi dron yang lengkap dengan perisian AI seperti pengecaman imej boleh mengautomasikan tugas seperti pengesanan rumpai dan ancaman kepada tanaman. Teknologi ini akan meningkatkan kecekapan dan pengurusan sumber yang lebih efektif pada setiap jabatan yang terlibat. Ketiga-tiga ini hanyalah contoh daripada program MY AI Nexus yang boleh memperkasakan pelbagai sektor dalam ekonomi Malaysia.

 

Kelebihan Program MY AI Nexus

Inisiatif MY AI Nexus menawarkan beberapa kelebihan yang meletakkan Malaysia untuk berkembang maju dalam teknologi AI. Tiga kelebihan utama inisiatif ini ialah:

Pertumbuhan ekonomi

Penyepaduan teknologi AI berpotensi untuk merevolusikan pelbagai sektor ekonomi Malaysia, selain meningkatkan produktiviti, kecekapan dan inovasi dalam bidang yang berdaya saing. Kelebihan ini boleh membawa kepada peningkatan mutu pekerjaan, teknologi dan perkhidmatan pada skala global yang besar, selain menarik minat pelaburan asing untuk meneroka dan menjana pertumbuhan ekonomi pada masa akan datang.

Perkhidmatan awam dapat dipertingkatkan

Teknologi AI yang kini menjadi sebutan dan kemestian bagi setiap sektor kerajaan untuk melaksanakannya, kualiti perkhidmatan awam dilihat berpotensi besar untuk dipertingkatkan dengan bantuan dan suntikan inisiatif ini. Sebagai contohnya, chatbot yang berkuasakan AI boleh menawarkan perkhidmatan pelanggan selama 24 jam tujuh hari seminggu untuk agensi kerajaan. Arahan serta terma tertentu juga diciptakan bagi membantu melancarkan sektor khidmat pelanggan supaya lebih efisien.

Selain itu, apabila teknologi analisis data yang dipacu oleh AI diberikan nafas baharu pada aplikasi perkhidmatan awam, hal ini boleh meningkatkan dan mempercepatkan pembuatan keputusan dalam bidang tertentu seperti penjagaan kesihatan dan peruntukan sumber.

Pembangunan sosial

Teknologi AI boleh dimanfaatkan untuk menangani cabaran sosial di Malaysia. Institusi pendidikan disarankan untuk menggunakan atau membangunkan satu sistem yang dikuasakan oleh algoritma AI untuk memperibadikan pengalaman pembelajaran pada setiap pelajar.

Daripada sistem ini, data yang ada dilihat dapat membantu institusi dalam mengesan sebarang permasalahan atau kemajuan pelajar setiap masa. Selain itu, sistem pengurusan trafik yang dipacu AI juga boleh meningkatkan mobiliti dan keselamatan setiap bandar. Aplikasi berkaitan berpotensi untuk mewujudkan masyarakat yang lebih inklusif dan sejahtera di samping membantu pihak berkuasa dalam menangani gelaja sosial pada masa ini.

Potensi Kelemahan dan Keperluan Pertimbangan

Walaupun program MY AI Nexus mempunyai janji yang besar, beberapa potensi kelemahan yang dijangka atau diluar jangka pasti akan wujud. Keadaan ini memerlukan pertimbangan yang teliti dan tidak boleh diambil mudah akan kewujudannya nanti. Antara potensi kelemahan inisiatif ini termasuklah:

Kebimbangan tatakelola dan etika

Pembangunan teknologi AI secara bersepadu akan menimbulkan kebimbangan etika mengenai privasi data bagi setiap individu akan berat sebelah dalam analisis algoritma dan berpotensi dalam kehilangan pekerjaan. Inisiatif ini harus mengutamakan beberapa garis panduan etika dalam pembangunan dan pelaksanaan teknologi AI bagi memastikan aplikasi yang dibangunkan lebih bertanggungjawab dan bersifat inklusif.

Selain itu, inisiatif ini juga harus mengutamakan undang-undang perlindungan data yang mantap. Undang-undang ini harus mewajibkan persetujuan pengguna, memastikan penggunaan data itu selamat dan menyediakan garis panduan yang jelas bagi individu yang mencapai dan mengawal maklumat peribadi mereka. Selain itu, melaksanakan piawaian keselamatan data yang ketat dan menjalankan audit berkala dan secara terbuka adalah penting untuk mengelakkan pelanggaran data.

Jurang digital

Cabaran penting inisiatif ini terletak pada capaian yang saksama kepada teknologi transformatif yang dilaksanakan. Jurang digital yang berterusan yang dicirikan oleh capaian yang tidak sama rata kepada teknologi, infrastruktur dan kemahiran literasi digital berpotensi memburukkan lagi ketidaksamaan sosial yang sedia ada.

Hal ini memerlukan pendekatan yang bersasar untuk merapatkan jurang ini dan memastikan penggunaan teknologi AI yang inklusif untuk semua rakyat Malaysia. Capaian yang terhad kepada sambungan Internet mampu milik, terutamanya di kawasan luar bandar boleh mewujudkan halangan fizikal kepada sumber pendidikan dan latihan AI dalam talian.

Selain itu, jurang dalam capaian peranti pengkomputeran peribadi seperti komputer riba dan tablet merugikan demografi tertentu. Tambahan pula, kekurangan kemahiran literasi digital asas boleh menghalang keupayaan individu untuk menavigasi kerumitan teknologi AI dan menggunakannya dengan berkesan.

Faktor ini boleh mewujudkan landskap berstrata yang bermaksud hanya segmen masyarakat yang istimewa mempunyai sumber dan keupayaan untuk memanfaatkan AI, manakala yang lain ketinggalan. Situasi ini boleh memburukkan lagi ketidaksamaan ekonomi dan sosial yang sedia ada, menghalang mobiliti sosial dan mengekalkan kitaran yang merugikan.

Dengan melaksanakan strategi seperti inisiatif perkakasan kos yang rendah, literasi kemajuan digital dan kesedaran komuniti, program MY AI Nexus boleh merapatkan jurang digital dan memastikan semua rakyat Malaysia, tanpa mengira latar belakang, sosioekonomi atau lokasi, berpeluang untuk membangunkan kemahiran dan pengetahuan yang diperlukan untuk mengambil bahagian dalam masa hadapan yang dipacu oleh AI. Pendekatan inklusif ini akan memupuk masyarakat yang lebih saksama yang membolehkan semua orang boleh mendapat manfaat daripada potensi transformatif kecerdasan buatan.

Pembangunan infrastruktur

Kejayaan pelaksanaan penyelesaian AI ini sangat bergantung pada asas yang kukuh seperti infrastruktur teknologi maklumat dan komunikasi yang dibangunkan dengan baik. Pada terasnya, penyelesaian AI adalah dipacu data.

Teknologi ini memerlukan sejumlah besar data untuk latihan dan operasi, memerlukan sambungan Internet yang boleh dipercayai dan berkelajuan tinggi di seluruh negara. Jalur lebar yang terhad atau gangguan yang kerap boleh menghalang prestasi sistem AI dengan ketara.

Bayangkan jika sistem pemantauan tanaman berkuasa AI di kawasan luar bandar mengalami masalah sambungan dan capaian data, kelemahan tersebut akan menghalang keupayaan sistem untuk menyediakan data masa nyata untuk petani. Hal ini juga menyerlahkan kepentingan capaian Internet yang meluas dan boleh dipercayai sebagai prasyarat untuk penggunaan AI yang berjaya.

Tambahan pula, banyak aplikasi AI yang canggih memerlukan kuasa pengiraan yang ketara. Algoritma yang kompleks mungkin memerlukan sumber pengkomputeran berprestasi tinggi (HPC) untuk memproses data dengan cekap.

Bayangkan, terdapat sistem AI yang direka untuk menganalisis imej perubatan untuk pengesanan penyakit awal. Tanpa capaian kepada keupayaan HPC, masa pemprosesan boleh menjadi panjang, berpotensi melambatkan diagnosis dan rawatan. Oleh sebab itu, pendekatan komprehensif seperti memperluaskan jaringan maklumat, pemprosesan data secara berperingkat dan pengkomputeran awam akan memastikan inisiatif program ini akan memanfaatkan potensi transformatif AI sepenuhnya.

Secara keseluruhannya, pelancaran program MY AI Nexus menandakan detik penting bagi pembangunan teknologi Malaysia. Inisiatif ini telah mengiktiraf potensi transformatif AI dan menggariskan strategi komprehensif untuk memupuk ekosistem AI yang berdaya saing dalam negara. Dengan mengutamakan penciptaan tenaga kerja mahir, kerjasama antara ahli akademik dengan industri dan amalan pembangunan AI yang bertanggungjawab, program MY AI Nexus memegang janji yang besar untuk memacu Malaysia ke arah masa hadapan yang maju dari segi teknologi.

Walau bagaimanapun, kejayaan program ini bergantung pada usaha kerjasama yang berterusan. Ahli akademik dan industri dilihat mempunyai peranan yang penting seperti menjalankan penyelidikan berkesan untuk menangani keperluan khusus dalam konteks di Malaysia dan menyokong rangka kerja etika yang memastikan pembangunan AI yang bertanggungjawab dan inklusif. Selain itu, membangunkan program pendidikan yang berkesan juga boleh dibangunkan untuk melengkapkan generasi akan datang dengan kemahiran yang diperlukan untuk berkembang maju dalam era dipacu AI.

Melalui kerjasama dengan penggubal dasar, pemimpin industri dan organisasi masyarakat sivil, penulis melihat program MY AI Nexus akan menjadi pemangkin kepada aspirasi negara ke arah yang maju dan beretika. Melalui komitmen kolektif terhadap inovasi yang bertanggungjawab dan pembangunan inklusif, Malaysia boleh memanfaatkan potensi transformatif AI dan meletakkan asas untuk masa hadapan yang mampan dan saksama untuk semua rakyatnya.

 

Penulis dan penyumbang foto:
Khairul Yusri Zamri merupakan Pensyarah Kanan dan Pengarah Program di Taylor’s University dalam bidang Interactive Spatial Design. Beliau mempunyai lebih 23 tahun pengalaman dalam pengurusan projek pembangunan reka bentuk aplikasi dan interaktif. Selain aktif dalam memberikan pandangan dan pendapat dalam bidang berkaitan dengan teknologi pembelajaran pada masa ini, beliau juga sering dijemput menjadi juri dan penceramah dalam pertandingan kreatif dan inovasi serta bengkel inovasi.

 

Artikel ini ialah © Hakcipta Terpelihara JendelaDBP. Sebarang salinan tanpa kebenaran akan dikenakan tindakan undang-undang.
Buletin JendelaDBP
Inginkan berita dan artikel utama setiap hari terus ke e-mel anda?

Kongsi

error: Artikel ini ialah Hakcipta Terpelihara JendelaDBP.