4 Januari 2022, 11:53

Untuk mendapatkan maklumat terkini, ikuti kami melalui Telegram

Langgan Sekarang

Secara umumnya, tenaga ditakrifkan sebagai keupayaan melakukan kerja dan dapat berubah daripada satu bentuk ke bentuk yang lain. Sebagai contohnya, tenaga hidrogen kepada tenaga elektrik dan tenaga biojisim kepada tenaga biobahan api. Tenaga ini dapat dihasilkan daripada sumber yang boleh diperbaharui dan sumber yang tidak boleh diperbaharui. Sumber tenaga yang boleh diperbaharui adalah sumber tenaga yang boleh dijana semula setelah digunakan dan tidak mudah menyusut untuk suatu tempoh yang lama seperti tenaga matahari, air, angin, nuklear, dan biojisim. Sementara itu, sumber tenaga yang tidak boleh diperbaharui adalah sumber tenaga yang tidak boleh dijana semula setelah digunakan dan akan berkurangan untuk suatu tempoh seperti petroleum, gas asli dan arang batu. Tambahan pula, penggunaan bahan api fosil melalui proses pembakaran untuk menghasilkan tenaga telah banyak mendatangkan kesan negatif kepada alam sekitar akibat daripada pembebasan gas berbahaya ke udara seperti karbon dioksida, metana, oksida nitrogen serta zarah karbon yang mengundang kepada pemanasan global.

Oleh yang demikian, suatu strategi yang proaktif dalam menerokai sumber tenaga alternatif yang lebih mesra alam amat diperlukan untuk menjamin kualiti hidup lebih bermutu pada masa hadapan. Biojisim merupakan satu daripada sumber tenaga yang boleh diperbaharui dan berpotensi untuk diterokai secara mendalam. Tenaga yang dijana oleh biojisim boleh diperoleh daripada sisa pertanian dan penternakan seperti hampas kelapa sawit, sekam padi, sisa kumbahan haiwan, dan manusia serta proses pereputan haiwan-haiwan dan tumbuh-tumbuhan. Oleh itu, penyelidikan dalam bidang biojisim bagi penghasilan sumber tenaga hijau atau bagi mengurangkan kebergantungan kepada sumber tenaga konvensional amatlah digalakkan. Hal ini bertepatan dengan dasar yang telah dirancang dan digariskan oleh kerajaan Malaysia seperti Rancangan Malaysia Kedua Belas (RMKe-12) yang menyasarkan penghasilan tenaga hijau ke tahap 25% pada tahun 2025, Polisi Teknologi Hijau Kebangsaan yang menitikberatkan aspek ekonomi, tenaga hijau, alam sekitar, dan sosial serta Strategi Biojisim Kebangsaan 2020.

Umum mengetahui bahawa Malaysia ialah sebuah negara pengeluar minyak sawit utama dunia dan sangat aktif dalam sektor pertanian, terutamanya bagi tanaman komoditi. Daripada keseluruhan tanaman kelapa sawit, hanya 10% sahaja daripadanya digunakan untuk menghasilkan minyak sawit, manakala 90% lagi sisa yang kebiasaannya dikembalikan semula kepada ladang kelapa sawit untuk dijadikan baja organik atau dibiarkan terurai begitu sahaja. Alangkah ruginya jika sisa tersebut tidak dimanfaatkan melalui penerokaan teknologi moden. Sisa kelapa sawit seperti tandan buah kosong, tempurung, batang, pelepah, dan serat kelapa sawit boleh dimanfaatkan untuk pelbagai kegunaan. Antaranya ialah penghasilan pelet bagi makanan haiwan ternakan, tenaga biobahan api dan penghasilan bahan kimia daripada sumber biologi. Sebagai contohnya, penggunaan sisa kelapa sawit dalam penghasilan tenaga biobahan api dapat dibuktikan melalui penukaran cecair buangan kilang kelapa sawit kepada biogas.

Seterusnya, biogas ini dijadikan sumber bahan api bagi membekalkan tenaga kepada kilang pemprosesan kelapa sawit dan pencawang elektrik yang secara tidak langsung dapat mengurangkan masalah pencemaran alam sekitar dan kebergantungan kepada sumber tenaga yang tidak boleh diperbaharui. Hal ini selaras dengan sasaran negara untuk mengurangkan pelepasan gas karbon dioksida ke udara dan meningkatkan penggunaan teknologi yang berasaskan biojisim pada masa akan datang.

Di samping komoditi kelapa sawit, industri penternakan juga giat berkembang di negara ini dan dijadikan sebagai penyumbang kepada penghasilan tenaga biojisim. Persekutuan Persatuan-Persatuan Penternak Malaysia melaporkan sebanyak 143 ladang ayam yang beroperasi di daerah Manjung, Perak berupaya membekalkan hampir 8% daripada keperluan ayam negara dengan penghasilan 1400 tan sisa najis. Pada kebiasaannya, sisa penternakan ini akan dijual kembali kepada pengusaha ladang kelapa sawit untuk dijadikan baja pertanian. Namun begitu, permasalahan lain pula timbul apabila sisa tersebut mengeluarkan bau yang kurang menyenangkan, mencemarkan sumber air bersih dan mengundang serangga perosak sehingga menyebabkan persekitaran menjadi tercemar. Maka, langkah yang lebih proaktif perlu diambil supaya sisa haiwan ini dapat dikitar semula dan dimanfaatkan untuk kebaikan bersama. Oleh itu, penukaran bahan biojisim ini untuk menghasilkan biobahan api seperti biohidrogen, biometana dan bioalkohol amatlah digalakkan. Namun begitu, kandungan nitrogen dan sulfur yang tinggi daripada kumbahan haiwan ternakan ini merendahkan keupayaan penghasilan tenaga biojisim.

Walau bagaimanapun, kajian mendapati bahawa apabila sisa haiwan dicampurkan dengan sisa tumbuhan seperti tandan kosong kelapa sawit dapat menyeimbangkan nisbah kandungan karbon dan nitrogen bagi penghasilan biobahan api. Antara kandungan utama yang terdapat dalam tandan kosong kelapa sawit ialah karbohidrat sebanyak 63%. Kandungan karbohidrat yang tinggi ini boleh diolah untuk mendapatkan glukosa melalui tindak balas hidrolisis. Proses penapaian glukosa yang terhasil dapat menghasilkan biobahan api seperti biogas dan bioetanol yang boleh dijadikan sebagai sumber tenaga diperbaharui.

Biogas yang mempunyai kandungan metana dan karbon dioksida boleh diproses bagi menjana gas hidrogen dan digunakan sebagai bahan bakar yang mesra alam. Di samping itu, penghasilan gas tiruan atau singas, iaitu campuran gas karbon monoksida dan hidrogen juga dapat dilakukan. Gas tiruan ini amat berguna untuk menghasilkan hidrokarbon berantai panjang melalui tindak balas Fisher-Tropsch. Perlu ditekankan juga bahawa penyelidikan yang melibatkan penghasilan gas hidrogen sebagai tenaga hijau adalah selaras dengan dasar kerajaan Malaysia sejak Rancangan Malaysia Kelapan (RMKe-8) lagi.

Seterusnya, biogas yang terhasil daripada proses penguraian biojisim seperti metana dapat digunakan sebagai bahan bakar bagi menghasilkan tenaga elektrik. Penghasilan tenaga elektrik ini dapat dilakukan dengan menggunakan sel fuel oksida pepejal (SFOP). Hal ini kerana sifat SFOP itu sendiri yang mesra bahan bakar. Selain metana, hidrokarbon lain seperti propana, butana, oktana, dimetil eter, toluene, diesel, dan minyak sayuran juga boleh digunakan. Proses penukaran bahan bakar hidrokarbon seperti metana kepada tenaga elektrik secara kaedah elektrokimia menggunakan SFOP adalah lebih mesra alam dan sangat sesuai sebagai pembekal tenaga elektrik mudah alih ataupun tetap.

Sebagai sebuah negara yang pesat membangun, Malaysia sememangnya tidak boleh mengelak daripada krisis alam sekitar dan kemerosotan bahan bakar semula jadi seperti gas asli dan petroleum. Oleh itu, Perjanjian Paris yang ditandatangani oleh Malaysia pada tahun 2015 merupakan platform yang sangat baik untuk melonjakkan teknologi hijau seperti penggunaan hidrogen sebagai bahan bakar untuk kenderaan, rumah kediaman dan industri. Yakinlah bahawa keputusan kerajaan untuk mengurangkan sebanyak 45% pembebasan gas rumah hijau menjelang tahun 2030 akan tercapai. Hal ini disebabkan oleh Malaysia mempunyai kelebihan dari segi pengeluaran sumber biojisim yang banyak dan berterusan untuk dimanfaatkan. Pelbagai inisiatif juga telah disediakan oleh pihak kerajaan kepada penggiat industri dan pemilik ladang ternakan serta tanaman komoditi untuk menceburkan diri dalam teknologi biojisim. Peluang ini harus digarap kerana dapat membuahkan hasil yang sangat menguntungkan untuk jangka masa panjang. Di samping itu, kerjasama antara universiti dan industri serta pihak kerajaan dan swasta amat penting dalam memastikan kelangsungan industri biojisim ini berterusan.

Kesimpulannya, jika Strategi Biojisim Negara 2020 diterjemahkan secara bersungguh-sungguh, Malaysia mampu membuka beribu-ribu peluang pekerjaan dan keuntungan yang berlipat kali ganda daripada teknologi yang berasaskan biojisim. Industri biojisim ini tidak harus tertumpu kepada kelapa sawit sahaja bahkan harus diperluas kepada sisa pertanian dan penternakan lain. Kejayaan Malaysia dalam mengetengahkan teknologi biojisim bergantung pada cara untuk menyeimbangkan antara keperluan alam sekitar, sosial dan ekonomi.

Buletin JendelaDBP
Inginkan berita dan artikel utama setiap hari terus ke e-mel anda?

Kongsi

error: Content is protected !!